<

Polityka Prywatności i Polityka Cookies


Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności i Polityka Cookies dotyczy korzystania z serwisu www. Ata3a.pl https://www.facebook.com/atabiuro

1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologi w związku z korzystaniem przez nich usług ata3a.pl poprzez Serwis oraz https://www.facebook.com/atabiuro

2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Aneta Kuś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATA Biuro Rachunkowe ul.św. Jana Pawłą II 48 NIP 5522587465, REGON 389525853 W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Czy podawanie danych osobowych jest dobrowolne? Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, odpowiedzi na pytania.

4. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakich podstawach prawnych? - Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy tj.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres firmy, nazwa firmy, adres e-mail, nr telefonu, NIP, REGON - na podstawie art., 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy lub podjęcia działań na żądanie). - W wyniku kontaktu klienta z Administratorem Administrator przetwarza dane wskazane przez klienta w celu nawiązania kontaktu np.; adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, opcjonalnie imię i nazwisko oraz informacje dotyczące stanowiska - na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). - W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie informacji marketingowej za pomocą poczty elektronicznej m.in. Facebook, Administrator przetwarza w tym celu adres e-mail - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). - W przypadku wystawiania faktur, rachunków i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - W przypadku informowania o promocjach i ofertach Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO. -W celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub produktów osób trzecich - na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO. - Poprzez gromadzenie plików cookies przy korzystaniu ze strony internetowej np. Cookies Google Analytics, Piksel Facebooka - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). - Analizowania satysfakcji z oferowanych produktów na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO. - W celu tworzenia własnej listy klientów - na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO. - W celu tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO oraz art.6 ust. 1 lit. f RODO. - W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika opinii o produktach sprzedawanych przez Administratora- na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (zgoda). - W przypadku reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - W celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - W celu zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. - W celu utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO - W celu utrzymania kontaktów biznesowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Do prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej – – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - Do zbierania informacji o ruchu w serwisie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. - W celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę informacji o nowościach, promocjach, wydarzeniach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

4. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? Odbiorcami danych osobowych jest: - Administrator, - podmioty świadczące usługi np.: kurier, - podmiotom prowadzącym działalność pocztową, - banki, -organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów.

5. Czas przetwarzania danych osobowych: - zebrane na podstawie umowy (do czasu przedawnienia terminu roszczeń) - przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych (do czasu który nakazują przepisy prawa np.: faktury) - dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu. Zebrane dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora.

6. W jaki sposób zbierane są dane? - Zbieramy i przetwarzamy tylko dane osobowe, które Użytkownik sam poda. - W wyniku wizyty na stronie zbierane są pliki cookies oraz dane logowania np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki itp. - Zbieramy tylko te dane, które są potrzebne do administrowania stroną, czy kierowania treści marketingowych. - Podane dane nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.

7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis ata3a.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji.

8. Czas przetwarzania danych. - Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia. - Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta. - Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. - Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. - Przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych zgody udostępniania danych. - Do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

8. Masz prawo. - prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, (art.15 RODO) - prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, (art. 16-17 RODO) - prawo do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach (art.21 RODO) - Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, - Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały sprostowane, usunięte lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania prześlij nam swoje żądania. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka plików „cookies” serwisu www.ata3a.pl

1. Co należy rozumieć poprzez piki „cookies” Należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Czy serwis zbiera w sposób automatyczny informacje o Użytkowniku? Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji, użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika,

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Gdzie umieszczane są pliki cookies? Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę„cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Kiedy Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies? Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka - Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl - Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 - Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje.

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

9. Administrator stosuje pliki cookies podmiotów trzecich w ramach strony www.ata.3a.pl - Piksel konwersji Facebooka - w celu zarządzania reklamami na Facebooku, prowadzeniu działań marketingowych. Zbierane informacje są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację np. wiek, płeć, zainteresowania, lokalizację. Może łączyć te dane z informacjami, jakie pozostawiasz na swoim koncie na Facebooku, a następnie wykorzystywać do własnych celów. Więcej informacji znajdziesz https://www.facebook.com/privacy/explanation. - Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Pinterest. Na stronie internetowej zamieszczone są ikonki danej wtyczki, jeśli Użytkownik kliknie nią, zostanie przekierowany np. Facebook. Administrator nie ma możliwości kontrolowania jakie dane pobiera portal. Od momentu przekierowania administratorem danych staje się portal społecznościowy Facebook. To on decyduje o celach przetwarzania Twoich danych osobowych. Wtyczka Facebooka pozostawia Cookies, które mogą być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę i zaakceptowani Cookies. Użytkownik, korzystając, ze strony akceptuje ten fakt. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka.

10. Zgoda na Cookies. Chcąc zapoznać się, ze stroną www.ata3a.pl musisz wyrazić, zgodę na cookies. Jeśli nie chcesz tego zrobić, opuść Stronę. Zmień ustawienia swojej przeglądarki, wyłącz lub usuń pliki cookies.

11. Strona posiada logi serwera. - Zadawane pytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego ze Strony są przesyłane do serwera Strony. - Zapisane zostaje wtedy adres IP Użytkownika, data i czas serwera informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika na tak zwanych logach, które zapisywane i przechowywane są na serwerze. - Logi służą, do administrowania Stroną ich treść nie jest nikomu ujawniana poza osobą administrującą serwerem. - Logi nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

Użyte definicje RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Data ostatniej aktualizacji: 26. 03. 2021 r.