OFERTA

Nasza oferta

Zakres naszych zadań:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie i rozliczanie ryczałtu
 • Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych, pełna obsługa w zakresie ZUS
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz deklaracji ZUS i PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Pomoc w rejestracji firm osobowych i prawnych
 • Sporządzanie rocznych deklaracji
 • Reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowego oraz ZUS

oraz wszelka pomoc w zakresie prowadzenia biura:  na przykład

 • tworzenie lub redakcja pism, regulaminów, wypełnianie umów,
 • research, np. przepisów prawnych, ofert, podwykonawców, wydarzeń branżowych, itp.
 • analiza finansowa, pomoc przy wnioskach kredytowych i o dofinansowania
 • pomoc przy BDO
 • Controlling ( finansowy , personalny )
 • Prace administracyjne
 • Inne zadania zlecone przez właściciela firmy