Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zależy Ci na bezpieczeństwie finansowym działalności gospodarczej? W Biurze Rachunkowym ATA specjalizujemy się w rzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Owa rzetelność oraz wieloletnie doświadczenie i pełna zdolność do czynności prawnych cechują naszą działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozwala nam to świadczyć najwyższej jakości usługi księgowe w zgodzie z obowiązującym prawem.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych — kto musi to robić?

W rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1) prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczy przede wszystkim:

  • spółek handlowych, w tym osobowych i kapitałowych oraz organizacji,
  • spółek cywilnych oraz innych osób prawnych nie licząc Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, jak i spółek partnerskich, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 2 000 000 euro.

Co mieści się w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Biuro rachunkowe ATA specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zależy Ci na oszczędności czasu i niepotrzebnych kosztów wynikających, chociażby z podawania w księgach nierzetelnych danych? Współpracując z nami, masz pewność, że Twoje finanse są w najlepszych rękach.

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów. Dlatego korzystając z naszej oferty, zyskujesz dostęp do następujących usług:

  • Rzetelne i chronologiczne (zawarte w dzienniku) prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych.
  • Sporządzanie zestawień obrotów i sald na kontach księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  • Wykaz składników aktywów oraz pasywów.
  • Terminowe rozliczanie zobowiązań podatkowych, w tym: VAT, PIT i CIT.

Zagrożenia wynikające z nieprowadzenia ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe

Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia może prowadzić do poważnych konsekwencji. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe mogą spodziewać się nałożenia wysokich kar finansowych oraz sankcji. Przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości mogą znacznie utrudnić zarządzanie działalnością gospodarczą, a nawet doprowadzić do jej zamknięcia.

Chcąc uniknąć wszelkiego rodzaju konsekwencji prawnych związanych z niewłaściwym lub całkowitym brakiem prowadzenia ksiąg rachunkowych, należy skorzystać ze wsparcia ekspertów w tej dziedzinie.

Skorzystaj z usług biura rachunkowego ATA

Zaoszczędź czas potrzebny do prowadzenia ksiąg rachunkowych i skorzystaj ze wsparcia Biura Rachunkowego ATA. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą wprowadzić Twój biznes na wyższy poziom przy zachowaniu najwyższych standardów w zgodzie z obowiązującym prawem.