Faktury ustrukturyzowane

Faktury ustrukturyzowane

System testowy  KSeF  1 października 2021 r.

Faktura ustrukturyzowana jest fakturą elektroniczną posiadającą tzw. ustrukturyzowany format XML. Format ten jest pojęciem technicznym. W praktyce oznacza zapis informacji według określonego standardu, czyli wspólnie ustalonego kryterium w postaci określenia kategorii danych, jakie faktura powinna zawierać. Zatem faktura ustrukturyzowana będzie to plik nie w postaci formatu  PDF, tylko w formacie XML zawierający określone informacje m.in. dane sprzedawcy i nabywcy, kwoty, przedmiot sprzedaży, daty.

Proces wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie wyglądał nieco inaczej niż dotychczas.

Najpierw jak dotychczas będziemy musieli przygotować wszystkie dane nabywcy niezbędne do wystawienia  dokumentu , prześlemy je do krajowego systemu  e – faktur . KSeF po zweryfikowaniu wszystkiego ( weryfikacja zgodności z FA_VAT,  weryfikacja uprawnień do podpisania faktury ) prześle nam informację zwrotną z datą wystawienia faktury i numerem ewidencyjnym w krajowym rejestrze e- faktur. Na wystawienie i przesłanie takiej faktury będziemy musieli posiadać zgodę  nabywcy . W przeciwnym wypadku możemy wystawić fakturę ustrukturyzowaną lecz przekazać  musimy  ją w odpowiedniej formie  uzgodnionej z naszym kontrahentem.

Data wystawienia faktury będzie równa dacie wysłania jej do krajowego systemu e –faktur

Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej będzie równa dacie przydzielenia przez KSeF numeru identyfikującego tą  fakturę .

Wszelkie korekty do faktur ustrukturyzowanych też będą musiały być wystawione w tejże formie . Dostawca przy korekcie nie będzie musiał posiadać dokumentacji, z której wynika że uzgodnił warunki faktury korygującej , co teraz jest warunkiem aby skorygować podatek VAT. Nabywca będzie zmuszony do skorygowania u Siebie kosztów z dniem otrzymania faktury ustrukturyzowanej .

W przypadku faktur ustrukturyzowanych nie będzie mowy o zniszczeniu lub zgubieniu dokumentu , nie będzie duplikatów . Brak zastrzeżeń do braku możliwości  wystawienia not korygujących .

Z konta w KSeF będą mogły  korzystać  wszystkie osoby uprawnione do wystawienia faktury w naszym przedsiębiorstwie i w naszym imieniu ( biura rachunkowe )  a także organy egzekucyjne określone w ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz  komornicy sądowi .

Zaletą wystawiania faktur przy pomocy KSeF będzie możliwość odzyskania podatku VAT w terminie 40 dni ( Projekt art. 87 ust.6c).  Jedynym z  warunków jakie trzeba będzie spełnić   jest  wystawianie wyłącznie faktur ustrukturyzowanych w okresie rozliczeniowym , w odniesieniu do którego  podatnik ubiega się o zwrot podatku VAT  (  z wyjątkiem faktur dotyczących sprzedaży zafiskalizowanej oraz faktur których wystawienie w postaci ustrukturyzowanej nie jest możliwe z powodu braku zgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej – decyzja KSeF) Kolejnymi warunkami będzie posiadanie statusu bycia czynnym podatnikiem vat  oraz posiadania rachunku rozliczeniowego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowym zawartej na tzw. Białej liście  przez okres 12 miesięcy poprzedzający okres starania się o zwrot. Kwota podatku naliczonego i kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie nie może przekroczyć 3000 zł .

Elektroniczne dokumenty mają zostać wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 r., a obowiązkowo dla wszystkich faktur krajowych i podatników od 1 stycznia 2023 r